Redaguj z nami

Pierwotnie kolekcja liczyła 60 dzieł – zamierzaliśmy stworzyć opis do każdego z nich. Wyobraziliśmy sobie, że będą one razem stanowić kompletny przewodnik. Nasz zbiór się powiększa o dzieła nowe, jak również kolekcjonerskie. Zapraszamy do współpracy!

Zastrzegamy sobie prawo do korekty i aktualizacji tekstów. Korygujemy i uzupełniamy przede wszystkim informacje dotyczące faktów historycznych i źródeł bibliograficznych.

Zależy nam na tym, by teksty ulepszać i uzupełniać. Informujemy o tym, kiedy zostały wprowadzone zmiany.

Do opublikowanych komentarzy chcemy dodawać alternatywne wersje opisów. To, że dzieło ma już swój opis, nie znaczy, że nie może mieć innej interpretacji.

Redakcja