Redaguj z nami

Obecnie kolekcja liczy 60 dzieł – chcielibyśmy stworzyć opisy do każdego z nich. Wyobrażamy sobie, że razem stanowić będą kompletny przewodnik. Zapraszamy do współpracy!

Zastrzegamy sobie prawo do korekty i aktualizacji tekstów. Korygujemy i uzupełniamy przede wszystkim informacje dotyczące faktów historycznych i źródeł bibliograficznych.

Zależy nam na tym, by teksty ulepszać i uzupełniać. Informujemy o tym, kiedy zostały wprowadzone zmiany.

Do opublikowanych komentarzy chcemy dodawać alternatywne wersje opisów. To, że dzieło ma już swój opis, nie znaczy, że nie może mieć innej interpretacji.

Redakcja