©

Kolekcja należy do nas. Nie mamy jednak praw do publikowania zdjęć poszczególnych dzieł. Fotografie, które zamieszczamy na stronie są dwojakiego rodzaju: (1) mają charakter kontekstowy, pochodzą z naszych pomieszczeń i nie pozwalają na powielanie reprodukcji dzieł; (2) są wykonanymi przez nas reprodukcjami plakatów, oznaczonymi logotypami Instytutu Filozofii, mają na celu orientacyjną informację wizualną, ich parametry także nie pozwalają na wykorzystanie dzieł. Trzeba je obejrzeć na żywo!
Nasza inicjatywa jest niekomercyjna, służy edukacji i popularyzacji wiedzy o sztuce.

Redakcja